Ce este rata internă de rentabilitate (IRR)?

Rata internă de rentabilitate (IRR) este o măsurătoare utilizată în analiza financiară pentru a estima profitabilitatea investițiilor potențiale. IRR este o rată de actualizare care face ca valoarea actuală netă (VAN) a tuturor fluxurilor de numerar să fie egală cu zero într-o analiză a fluxurilor de numerar actualizate. Calculele IRR se bazează pe aceeași formulă ca NPV. 

Rețineți că IRR nu este valoarea reală în bani a proiectului, ci randamentul anual care face ca VAN să fie egal cu zero. În general, cu cât o rată internă de rentabilitate este mai mare, cu atât o investiție este mai dezirabilă. Indicele IRR este uniform pentru investiții de diferite tipuri și, ca atare, poate fi folosit pentru a clasifica mai multe proiecte potențiale pe o bază relativ uniformă. În general, când se compară opțiunile de investiții cu alte caracteristici similare, investiția cu cel mai mare IRR ar fi probabil considerată cea mai bună. 

Cum se calculează indicele IRR?

Investiția inițială este întotdeauna negativă deoarece reprezintă o ieșire. Fiecare flux de numerar ulterior poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de estimările a ceea ce proiectul oferă sau necesită ca injecție de capital în viitor. Cu toate acestea, din cauza naturii formulei, IRR nu poate fi calculat cu ușurință analitic și, în schimb, trebuie calculat iterativ prin încercare și eroare sau prin utilizarea unui software programat, Excel de exemplu. 

Cum se calculează IRR în Excel 

Tot ce trebuie să faceți este să vă combinați fluxurile de numerar, inclusiv cheltuielile inițiale, precum și fluxurile ulterioare, cu funcția IRR. Funcția IRR poate fi găsită făcând click pe pictograma Formule Insert. Iată un exemplu simplu de analiză IRR cu fluxuri de numerar cunoscute și periodice anual (un an distanță). 

Să presupunem că o companie evaluează profitabilitatea Proiectului X. Acesta necesită 250.000 USD în finanțare și se așteaptă să genereze 100.000 USD în fluxuri de numerar după impozitare în primul an și să crească cu 50.000 USD pentru fiecare dintre următorii patru ani. 

În acest caz, IRR este de 56,72%, un procent destul de mare. Excel oferă, de asemenea, alte două funcții care pot fi utilizate în calculele IRR: XIRR – utilizat atunci când modelul nu are exact fluxuri de numerar periodice anuale – și MIRR – o măsură a ratei de rentabilitate care include integrarea costului capitalului și a ratei fără risc. 

Înțelegerea indicelui IRR 

Scopul final al ratei interne de rentabilitate este de a identifica rata de actualizare, care face ca valoarea actuală a sumei intrărilor nominale anuale de numerar să fie egală cu cheltuiala netă inițială de numerar pentru investiție. Se pot folosi mai multe metode atunci când se caută să identifice un randament așteptat, dar IRR este adesea ideal pentru analizarea potențialului rentabil al unui nou proiect pe care o companie are în vedere să îl întreprindă. 

Pentru ce se folosește indicele IRR?

În planificarea capitalului, un scenariu popular pentru IRR este compararea profitabilității înființării de noi operațiuni cu cea a extinderii operațiunilor existente. De exemplu, o companie energetică poate utiliza IRR pentru a decide dacă să deschidă o nouă centrală electrică sau să renoveze și să extindă o centrală electrică existentă. 

În timp ce ambele proiecte ar putea adăuga valoare companiei, este probabil ca unul să fie decizia mai logică așa cum este prescrisă de IRR. Rețineți că, deoarece IRR nu ține cont de modificarea ratelor de actualizare, adesea nu este adecvată pentru proiectele pe termen mai lung cu rate de reducere care se așteaptă să varieze. 

IRR este, de asemenea, util pentru corporații în evaluarea programelor de răscumpărare de acțiuni. În mod clar, dacă o companie alocă fonduri substanțiale pentru răscumpărarea acțiunilor sale, atunci analiza trebuie să arate că propriile acțiuni ale companiei sunt o investiție mai bună – adică are un IRR mai mare – decât orice altă utilizare a fondurilor, cum ar fi crearea de noi puncte de vânzare sau achiziționarea altor companii. 

O altă utilizare comună a IRR este în analiza rentabilității investițiilor. În majoritatea cazurilor, randamentul anunțat va presupune că orice plăți de dobândă sau dividende în numerar sunt reinvestite în investiție. Ce se întâmplă dacă nu doriți să reinvestiți dividendele, dar aveți nevoie de ele ca venit atunci când sunt plătite? Și dacă nu se presupune că dividendele sunt reinvestite, sunt plătite sau sunt lăsate în numerar? Care este rentabilitatea asumată a numerarului? IRR și alte ipoteze sunt deosebit de importante pentru instrumente precum anuitățile, unde fluxurile de numerar pot deveni complexe.

În cele din urmă, IRR este un calcul utilizat pentru rata de rentabilitate ponderată a unei investiții (MWRR) – care ajută la determinarea ratei de rentabilitate necesară pentru a începe cu suma investiției inițiale, luând în considerare toate modificările fluxurilor de numerar în timpul perioadei de investiție, inclusiv veniturile din vânzări. 

Sursă: investopedia.com

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>